Queen Elizabeth 1

Elizabeth 1 var dronning av England fra 1558 til 1603, som var til hennes død. Hun var datter av Henrik 8 og hans andre dronning Anne Boleyn. Ved Marias død i 1558 ble Elizabeth dronning. Hennes svoger Filip 2 og senere flere andre fyrster fridde til henne, men hun ville ikke gifte seg og utnyttet frieriene utenrikspolitisk. Selv giftet Elizabeth seg aldri, til tross for at hun hadde en lang rekke friere

Elizabeth regnes som en av Englands betydeligste regenter. I tillegg til å ha politisk teft og evne til å håndtere vanskelige situasjoner, var hun en god menneskekjenner og valgte fremragende rådgivere. Den elisabethanske tiden, som har fått navn etter Elizabeth, blir ofte framstilt som en gullalder av historikere. I hennes regjeringstid ble England en økonomisk stormakt med en blomstrende renessansekultur; særlig teateret hadde en storhetstid med William Shakespeare og Christopher Marlowe blant de største navnene.

I sin politikk fulgte hun ingen faste linjer, men forstod i de avgjørende øyeblikk å velge det som var mest fordelaktig for hennes rike og henne selv. Hun sympatiserte med katolisismen, men gjennomførte reformasjonen i England ved å innføre den episkopale kirkeforfatning med kronen som øverste kirkelige makt. Hun ble nesten tvunget til dette av hensyn til Spania og paven, som ikke ville anerkjenne henne som ektefødt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s